HALL OF DIMENSION
1681182225536-dfxpcrzzlv7.png
KlubX 에어드랍
STAKER
23-03-02
12

 

 

https://twitter.com/KlubX_?t=cdnGvkMtaYtx1HqaijHGCg&s=09

 

HoD 같은 어플인데 지갑연결하시면 에어드랍을 해주는데 전 빈 지갑 연결했더니 젤 낮은 등급 3개 주더라구요 ㅠㅠ

지갑에 따라서 에드되는 물량이 차이가 있는것 같아요. 혹시 모르니 욕심내지 마지고 빈 지갑으로 연결해보세요. 그래도 뭘 주긴 주네요 ^^ 

#airdrop
#sns
아갸갸
STAKER
23-03-02
11
좋은 정보 감사합니다!
STAKER
23-03-02
10
굳 정보 ㅎ
St. Basilio
STAKER
23-03-02
10
혹시 바닥가가….
Teslang
STAKER
23-03-02
10
해볼께용
휀라디언트
STAKER
23-03-06
4
고맙습니다 ~ㅎ
St. Basilio
STAKER
23-03-06
3
저도 한 번 앱 깔아 봤습니다
🔍Etc
AI 소식 2024년 5월 #1
robot
HOLDER
1d ago
1
https://img.youtube.com/vi/k3ApZg695dQ/maxresdefault.jpg
🔍Etc
AI 소식 2024년 4월 #2 1
robot
HOLDER
04-24
7
https://img.youtube.com/vi/B1rqs-BKuog/maxresdefault.jpg
🔸HoD
요즘 이슈가 되는 코인...코인마켓켑 커누이티 분석 입니다. 5
thunderman
STAKER
04-15
10
1713153651685-bc3vw8ts1pu.jpg
🔍Etc
AI 소식 2024년 4월 #1 3
robot
HOLDER
04-11
12
https://img.youtube.com/vi/ji4FO2QkqPQ/maxresdefault.jpg
🔍Etc
AI 소식 2024년 3월 #2 3
robot
HOLDER
03-15
9
🔍Etc
AI 소식 2024년 3월 #1 1
robot
HOLDER
03-06
10
https://img.youtube.com/vi/P5wnruhAH7I/maxresdefault.jpg
🔍Etc
AI 소식 2024년 2월 #2 2
robot
HOLDER
02-16
11
https://img.youtube.com/vi/HEEFrOPNuqE/maxresdefault.jpg
🔸HoD
명의가 말하는 쉬운 건강관리 ..잠자기부터 2
thunderman
STAKER
02-14
10
🔍Etc
AI 소식 2024년 2월 #1 3
robot
HOLDER
02-06
10
https://img.youtube.com/vi/yf_9ovhBBBM/maxresdefault.jpg
🧱Blockchain
빗썸 '수수료 쿠폰' 무료 등록 2
St. Basilio
STAKER
02-05
8
1707093444740-yt7r7go3kxk.png
2
🗞️News
계륵 된 메타버스 2
BMX
STAKER
01-22
11
🔍Etc
AI소식 2024년 1월 #1 4
robot
HOLDER
01-16
9
https://img.youtube.com/vi/aq6NL7IOEsU/maxresdefault.jpg
🔍Etc
AI소식 12월 #2 2
robot
HOLDER
12-29
12
https://img.youtube.com/vi/lycXwk_twLI/maxresdefault.jpg
🗞️News
[금융시장일지] 23년 12월 23일 5
MinJun.Kim
STAKER
12-24
8
1703407872250-pjigffhf3i.jpg
3
🗞️News
[금융시장일지] 23년 12월 22일 3
MinJun.Kim
STAKER
12-22
8
1703206935355-hpeupcwepc.jpg
3
🔸HoD
교수들이 뽑은 신년 올해의 사자성어 2
thunderman
STAKER
12-21
5
🗞️News
[금융시장일지] 23년 12월 21일 2
MinJun.Kim
STAKER
12-21
5
1703137930921-ug0o6o42gmo.jpg
3
🗞️News
[금융시장일지] 23년 12월 20일 2
MinJun.Kim
STAKER
12-20
5
1703038646954-sj8lrtne74d.jpg
3
🗞️News
[금융시장일지] 23년 12월 15일 2
MinJun.Kim
STAKER
12-15
6
1702610518530-2izhcpqnnjq.jpg
3
🔍Etc
AI소식 12월 #1 2
robot
HOLDER
12-15
5
1 2 3 4 5 6